מתאם מתח לשקע מצית כולל כבל - 50אי לחץ על התמונה לסגירה